Aktualności

4 sytuacje, w których ubezpieczyciel odmówi Ci odszkodowania

Odmowa odszkodowania to dość powszechna praktyka stosowana przez ubezpieczycieli. Kierowana jest zazwyczaj polityką oszczędności – firmom ubezpieczeniowym zależy bowiem na tym, by jak najwięcej zaoszczędzić. W związku z tym często odmawiają wypłacenia odszkodowania powołując się na wyłączenie odpowiedzialności. Poniżej przedstawiamy 4 przykładowych sytuacji, w których może się to wydarzyć.

 

 1. Niska wartość szkody

  Ubezpieczyciel może nie zapłacić Ci odszkodowania, jeśli stwierdzi, że wartość szkody jest zbyt niska. W uzasadnieniu odmowy powołuje się wówczas na tzw. franszyzę integralną, czyli kwotę, do wysokości której towarzystwo ubezpieczeniowe nie odpowiada za poniesioną szkodę.
 2. Twoje zaniedbanie
  Musisz liczyć się z tym, że nie uzyskasz odszkodowania za wypadki, które zaistniały z Twojej winy (przykład: zalanie mieszkania z powodu niezamkniętych okien).
 3. Jazda na dopingu
  Jeśli brałeś udział w wypadku samochodowym, w czasie którego poniosłeś jakąś szkodę, a została w Twoim organizmie wykryta obecność alkoholu lub substancji psychoaktywnych – zapomnij o tym, że ubezpieczyciel będzie skłonny wypłacić Ci odszkodowanie.
 4. Szkoda w okresie karencji
  Jeśli w tydzień po wykupieniu polisy Twój dobytek został dotknięty przez powódź, niestety nie otrzymasz odszkodowania. Dlaczego? Firmy ubezpieczeniowe mają ustalony okres karencji, czyli czas jaki musi upłynąć od wykupienia polisy do momentu wzięcia przez firmę odpowiedzialności za powstałe w wyniku powodzi szkody. Okres ten zazwyczaj trwa 30 dni.