Aktualności

Brak OC

W Polsce posiadanie ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, potocznie zwanym OC, jest obowiązkiem narzuconym przez prawo. Co się dzieje w przypadku braku OC i jakie prawne uregulowania mają zastosowania? Brak aktualne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może bardzo szybko zostać wykryty w trakcie policyjnej kontroli drogowej. Do wykrycia są również przerwy w ciągłości trwania polisy. Lepiej więc regularnie opłacać takie składki. Czym skutkuje brak opłacenia składki OC? Nie powoduje to co prawda utraty ochrony ubezpieczeniowej, może niestety skutkować naliczeniem przez towarzystwo ubezpieczeniowe karą lub windykacją za zaległe składki. OC nie jest uciążliwą opłatą ani podatkiem. By wybrać odpowiednią polisę należy po prostu dowiedzieć się o wszystkich możliwych ofertach. Jest to ochrona nasza, ale także osoby, które w wyniku nieszczęśliwego wypadku zostaną poszkodowane.