Aktualności

Ceny OC wzrosną jeszcze o połowę?

Ceny ubezpieczeń OC w ostatnich miesiącach wzrastają – pisaliśmy już o tym wcześniej: Rosną ceny polis OC. Okazuje się jednak, że to dopiero początek niekorzystnych dla kierowców zmian cen. Szacuje się, że mogą wzrosnąć nawet o 50%, choć będzie to zależało od miasta, w którym ubezpieczenia będą wykupowane.

Duże miasta – duże wzrosty

Największy wzrost cen ubezpieczeń komunikacyjnych można zauważyć w większych miastach, głównie w miastach wojewódzkich. W ciągu ostatnich trzech miesięcy koszt wykupienia ubezpieczenia OC wzrósł w nich średnio o 12%, podczas gdy podczas wcześniejszych 6 miesięcy wzrost ten wyniósł jedynie nieco ponad 3%. Widać więc, że zmiany zaczynają być coraz bardziej dynamiczne, a tendencja ta będzie się utrzymywała nadal.

Wyższe odszkodowania = wyższe ceny OC?

Co wpływa na tak gwałtowny wzrost cen OC? Składa się na to kilka czynników. Wprowadzenie podatku bankowego, rosnące kwoty odszkodowań z tytułu OC za wywołane w wypadku szkody osobowe, a także zaobserwowana w zeszłym roku strata branży ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych – wszystkie te przyczyny złożyły się na skutek w postaci wysokich kosztów zakupu ubezpieczenia.

Na spadek zysków ubezpieczycieli w dużym stopniu wpłynęły zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego, która chce ujednolicić wysokość świadczeń za szkody osobowe wypłacane z OC sprawcy. Dotychczas kwoty te zwykle były dużo niższe niż poszkodowani mogli rzeczywiście otrzymywać. Bardzo często decydowali się na odzyskiwanie odszkodowań drogą sądową. W celu zmniejszenia skali tego zjawiska i zapewnienia im większych praw, kwoty odszkodowań za podobne urazy mają być odtąd mniej zróżnicowane.

Przygotujmy się na dalsze podwyżki

Oczywiście w niektórych rejonach Polski można zauważyć nieznaczne spadki cen OC, jednak ogólna tendencja jest niepokojąca dla kierowców, zwłaszcza że na podstawie obserwacji rynku można przewidywać, że podwyżki te będą trwały w dalszym ciągu. Niektórzy eksperci szacują, że mogą one sięgnąć nawet 50%. Znalezienie korzystnej stawki będzie zatem w najbliższym czasie bardzo utrudnione.