Aktualności

Co jest najważniejsze po wypadku?

Wypadki szczególnie te samochodowe zdarzają się każdego dnia. Warto wiedzieć jak zachować się, gdy już tako wy wypadek się przydarzy.

Procedura zaraz po wypadku

Możemy w takim wypadku domagać się odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu. Co określamy pojęciem? To wszelkie obrażenia fizyczne oraz psychiczne jakie powstały na wskutek wypadku. Odszkodowanie obejmuje zwrot kosztów leczenia oraz zwrot kosztów utraconych podczas wypadków, zniszczenie mienia. W szczególnych wypadkach wobec zadośćuczynienia wypłacalne są także renty.

Jeśli po wypadku jesteś ranny…

Podstawą jest zachowanie spokoju. Warto zawsze mieć przy sobie Kartę Praw Ofiar Wypadków Drogowych. Podczas jakichkolwiek zdarzeń losowych ciężko zachować racjonalne myślenie, dlatego w takich przypadkach taki dokument będzie stanowił bardzo dużą pomoc. W niej odnajdziesz instrukcje jak zachować się oraz co będzie najważniejsze w takiej sytuacji. Podstawą jest ustalenie danych sprawcy wypadku, jego PESEL oraz numer polisy OC. Prócz fizycznej osoby istotne jest także, aby spisać markę oraz numer rejestracyjny pojazdu.

Zgłoszenie się do ubezpieczyciela

Wszelkie zdarzenia zgłaszasz do towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeśli nie wiesz, gdzie jest ubezpieczony sprawca wypadku. Wszystko możesz zweryfikować na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Nigdy nie daj się również przekonać, iż za Twoją szkodę nie należy się odszkodowanie.