Aktualności

Co to jest NNW?

NNW to skrót nazwy  ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jest to jedno z ubezpieczeń osobowych, dotyczących życia i zdrowia człowieka. Nie jest to jednak ubezpieczenie na życie, choć należy do tej samej grupy. Wynika to z tego, że sposób jego określenia jest zbliżony do ubezpieczeń majątkowych.

W ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków prawo do świadczenia ubezpieczeniowego pojawia się w wyniku doznania nieszczęśliwego wypadku, który powoduje określone w warunkach ubezpieczenia skutki. Ubezpieczenia tego typu występują jako samodzielne umowy lub w ramach pakietów ubezpieczeniowych (np. szkolnych, turystycznych itd.).

Z odpowiednio zawartego ubezpieczenia NNW warto korzystać, ponieważ świadczenia wypłacane są niezależnie od siebie (dopuszczalna jest kumulacja świadczeń) oraz niezależnie od tego, czy wypłacane jest nam oprócz tego odszkodowanie z ZUS czy OC. Wysokość odszkodowania jest uzależniona od sumy wpłaconej na ubezpieczenie. Po ewentualnym wypadku wypłacone świadczenie może stanowić niezastąpioną i bardzo ważną pomoc finansową.