Aktualności

Co wpływa na wysokość składki ubezpieczeniowej?

Ubezpieczenie na życie może nas kosztować od kilkudziesięciu do kilkuset złotych miesięcznie. Każda osoba, która decyduje się na wykupienie polisy na życie, może w dużej części sama decydować o wysokości składki. Składa się na nią bowiem kilka czynników, na które mamy wpływ.

4 kwestie, które decydują o wysokości składki ubezpieczeniowej:

  1. Suma ubezpieczenia – czyli kwota, która należy się ubezpieczonemu w ramach świadczenia. Im większa suma ubezpieczenia nas interesuje, tym większą składkę miesięczną będziemy musieli zapłacić. O tej kwestii decydujemy sami, a jest ona dość elastyczna – możemy ustalić z ubezpieczycielem taką wysokość świadczenia, jaka interesuje nas na chwilę obecną, a w razie potrzeby w ciągu kolejnych lat stopniowo ją zwiększać.

  2. Wiek i stan zdrowia – im jesteśmy młodsi i zdrowsi, tym warunki wykupienia ubezpieczenia są dla nas korzystniejsze. Podając informacje na temat naszego stanu zdrowia nie wolno nam zataić żadnych chorób lub obciążeń genetycznych, ponieważ jest to podstawa do odmowy wypłaty odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Postarajmy się więc, by udostępnione przez nas informacje były pełne i rzetelne, nawet jeśli w efekcie wysokość składki wzrośnie.

  3. Styl życia – czyli nasza sytuacja zawodowa (rodzaj wykonywanej pracy), ale także i prywatna (np. sposób spędzania wolnego czasu). Te kwestia pozwalają ubezpieczycielowi ocenić zagrożenia, z którymi spotykamy się każdego dnia.

  4. Firma ubezpieczeniowa – w branży ubezpieczeń panują zasady rynkowe, a to znaczy, że każdy ubezpieczyciel może we własnym zakresie decydować o cenach świadczonych usług. Każda z firm zwraca też uwagę na inne aspekty podczas zawierania umowy. Dlatego warto porównać kilka propozycji różnych firm, by moc świadomie wybrać tę najkorzystniejszą.