Aktualności

Coraz więcej ubezpieczeń budowlanych

Na rynku ubezpieczeń dla się w ostatnim czasie zauważyć zwiększone zainteresowanie ubezpieczeniami budowlanymi. Ubezpieczenia budowlano-montażowe cieszą się zainteresowaniem inwestorów, wykonawców i firm podwykonawczych oraz dostawców towarów i materiałów budowlanych przeznaczonych na realizacje inwestycji. Wynika to z poprawy koniunktury w sektorze budowlanym oraz ze wzrostu świadomości przedsiębiorców na temat tego, z iloma korzyściami wiąże się wykupowanie takich polis, i że odzyskane z nich odszkodowania mogą uchronić firmę przed licznymi problemami finansowymi w przypadku pojawienia się jakichkolwiek komplikacji związanych z realizowaną inwestycją. Nie bez wpływu na ten rynkowy trend pozostają też
malejące stawki ubezpieczeniowe.

Największe poruszenie widać w ubezpieczeniach majątkowych, jednak jest ono widoczne także i w innych sektorach. Inwestorzy chętnie poszerzają zakres ubezpieczeń, zabezpieczając inwestycje na wielu różnych płaszczyznach. Według ekspertów tendencja ta będzie się utrzymywała ze względu na rozkwit branży budowlanej.