Aktualności

Cyfryzacja firm ubezpieczeniowych

Na rynku ubezpieczeń zachodzą coraz bardziej dynamiczne zmiany. Dostępność nowych technologii i wszechobecna cyfryzacja wymaga od ubezpieczycieli umiejętności adaptacji. Jednakże stwarza im też możliwość dotarcia do dużego grona nowych klientów i lepszego zaspokajania ich potrzeb.

Firma Pierre Audoin Consultants przygotowała raport w tej kwestii na podstawie badania 200 dużych firm ubezpieczeniowych w Europie. Sprawdzając, jakie szanse w cyfryzacji widzą przedstawiciele branży, uzyskała ciekawe statystyki.

  • 63% ubezpieczycieli liczy na to, że strategia cyfrowa pozwoli im zwiększyć zasięg i powiększyć ilość klientów,

  • 61% firm liczy na większą wydajność operacyjną (która w założeniu ma przełożyć się na lepszą i sprawniejszą obsługę klienta),

  • 60% ma nadzieję, że zwiększenie cyfryzacji pozwoli im skutecznie zatrzymać dotychczasowych klientów,

  • 55% uważa zaś, że unowocześnione procesy technologiczne pozwolą im zachować konkurencyjność na rynku.

Z badania wynikło także, że duża cześć ubezpieczycieli zamierza wprowadzić modernizację swoich systemów w ciągu dwóch lat. 42% z nich uważa bowiem, że w ciągu następnych pięciu lat fizyczne formy komunikacji z klientami staną się mniej znaczące, natomiast 66% wierzy, że na znaczeniu zyskają formy mobilne.

Cyfryzacja z punktu widzenia klienta – polisy, oferty, odszkodowania?

Czy klienci firm ubezpieczeniowych zyskają na unowocześnionych usługach? Zgodnie ze wszelką logiką – tak. Bezpośrednio – poprzez wzrost jakości oferowanych usług, a także pośrednio – gdyż rozwój branży ubezpieczeniowej oznacza lepszą obsługę oraz atrakcyjniejsze oferty (tańsze polisy, bardziej różnorodne formy ubezpieczeń, brak problemów z odzyskaniem odszkodowania, lepsza relacja klient-ubezpieczyciel). Pozostaje nam zatem obserwować zachodzące na rynku zmiany i liczyć na to, że będą zmierzały wciąż w dobrym kierunku.