Aktualności

Czy warto dochodzić odszkodowania?

W przypadku odmownej decyzji o wypłacie odszkodowania wiele osób od razu poddaje się i nie podejmuje walki o jego odzyskanie, nawet jeśli miałyby na to duże szanse. Firmy ubezpieczeniowe niekiedy odmawiają wypłaty odszkodowania podając argument, który przy odpowiednim rozpatrzeniu sprawy można byłoby obalić. Jednakże jeśli osoba poszkodowana podda się i zrezygnuje z dochodzenia swoich praw, nie ma szans na odzyskanie należnej jej kwoty.

Warto zatem podjąć wysiłek i w przypadku niejednoznacznej sytuacji i konfliktu z towarzystwem ubezpieczeniowym spróbować jednak odzyskać należne pieniądze. Jeśli osoba poszkodowana sama nie czuje się na siłach, by podjąć taką walkę – bo brakuje jej czasu, cierpliwości lub specjalistycznej wiedzy – może zgłosić się o pomoc do doradców, który wskażą możliwości i pomogą przebrnąć przez cały proces.

Zachęcamy zatem do zapoznania się z naszą ofertą wszystkie osoby, które chciałyby odzyskać pełną kwotę odszkodowania i poszukują w tej materii profesjonalnego wsparcia.