Aktualności

Dodatkowe ubezpieczenia

Jak wskazują statystyki, dodatkowe ubezpieczenia nie są w Polsce zbyt popularne.

Polacy niechętnie wykupują nieobowiązkowe ubezpieczenia na czas wyjazdów zagranicznych, a co trzeci Polak wyjeżdża na wakacje bez opłacenia ubezpieczenia turystycznego. Wynika to z faktu, że większość z nas wierzy, iż w razie wypadku koszty leczenia pokryje ubezpieczenie z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Warto pamiętać jednak, że wypłacone z tego tytułu odszkodowanie z pewnością nie pokryje wszystkich poniesionych w związku z wypadkiem kosztów. Wykupienie dodatkowej polisy umożliwia natomiast nie tylko pomoc lekarską i zwrot kosztów leczenia, ale także wypłatę odszkodowania za utratę bagażu lub zniszczenie cennego sprzętu sportowego.

Polacy niechętnie wykupują też inne dodatkowe polisy – np. na AC w przypadku samochodów decyduje się tylko 1/4 właścicieli aut. Połowa Polaków nie jest ubezpieczona na wypadek śmierci lub kalectwa, a 2/3 nie wykupiło polisy NNW. Niewiele osób decyduje się też na nieobowiązkowe ubezpieczenie nieruchomości.