Aktualności

Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to święto obchodzone w Unii Europejskiej 6 maja, ustanowione przez Komisję Europejską. Celem tego święta jest zwrócenie uwagi ludzi na kwestie związane z bezpieczeństwem na drodze. Zauważalna rosnąca liczba wypadków drogowych z udziałem rowerzystów, motocyklistów oraz pieszych skłoniła Komisję Europejską do ustanowienia dnia, w którym prowadzone mają być różnorodne kampanie informacyjne i akcje zwracające uwagę na bezpieczeństwo wszystkich uczestników dróg.

Wypadki drogowe mają konsekwencje nie tylko zdrowotne i materialne, ale także i psychiczne dla osób, które w nich uczestniczą. Choć szkody materialne pokryją odszkodowania w ramach wykupowanych polis ubezpieczeniowych, to jednak ryzyko uszkodzenia zdrowia oraz stres i lęk związany z uczestniczeniem w wypadku powinny skutecznie motywować do zachowania ostrożności i bezwzględnego stosowania się do zasad bezpieczeństwa. Może nas to ustrzec przed wieloma niebezpiecznymi sytuacjami na drogach.