Aktualności

Jak uzyskać odszkodowanie z ubezpieczenia szkolnego?

Na początku roku szkolnego w większości szkół pojawia się możliwość wykupienia dla dziecka ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Rodzice bardzo często decydują się na skorzystanie z tej opcji, ponieważ jest ona atrakcyjna pod względem finansowym. Ubezpieczenie grupowe zwykle daje możliwość obniżenia wysokości składki przy zachowaniu korzystnej kwoty odszkodowania. Nie wszyscy rodzice ubezpieczają dziecko za pośrednictwem szkoły – ci jednak, którzy się na to zdecydowali, powinni wiedzieć, jak ubiegać się o należne odszkodowanie w razie nieszczęśliwego wypadku.

Jak zgłosić zdarzenie?

Jeżeli dziecko doświadczyło urazu, rodzice w pierwszej kolejności powinni zgłosić się do dyrekcji szkoły, by uzyskać szczegółowe informacje na temat wykupionej polisy. Następnie rodzice we współpracy ze szkołą lub samodzielnie muszą zgłosić do towarzystwa ubezpieczeniowego zdarzenie i podać szczegóły wypadku. Podczas zgłoszenia niezbędne będzie podanie danych osobowych dziecka i jego opiekunów, a w późniejszym czasie trzeba będzie je uzupełnić o dokumentację medyczną oraz dowody na poniesione w związku z wypadkiem (leczeniem, rehabilitacją) koszty. Szkoda może być zgłoszona osobiście, przez telefon lub internet (w zależności od opcji oferowanych przez ubezpieczyciela). Najlepszym rozwiązaniem jest kontakt bezpośredni z doradcą, gdyż można wtedy zadać wszystkie pytania i uzyskać dokładne informacje na temat wymaganej dokumentacji, terminu rozpatrzenia zgłoszenia i dalszego postępowania.

Wysokość odszkodowania – co zrobić, gdy jest nieadekwatna do szkody?

Kolejny etap to ustalenie wysokości odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową. W przypadku gdy rodzice poszkodowanego dziecka nie zgadzają się z wysokością przyznanej kwoty, mogą złożyć odwołanie od tej decyzji lub zgłosić się do firmy zajmującej się roszczeniami ubezpieczeniowymi i z jej pomocą zawalczyć od odzyskanie należnego odszkodowania.