Aktualności

Jazda bez ważnegoOC

Za kierowców, którzy nie mają wykupionego OC, a w poprzednim roku spowodowali ponad 300 wypadków za granicami kraju, trzeba było wypłacić około 4 milionów złotych odszkodowań. Niektórzy z tych kierowców będą spłacali ten dług do końca życia. 
Czasami zdarza się, że kierowca, który nie posiada ważnego ubezpieczenia OC, jest sprawcą wypadku za granicą. Wtedy odszkodowanie wypłacane jest przez Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, które zajmuje się wypłacaniem odszkodowań za nieubezpieczonych kierowców, którzy spowodowali wypadki poza terenem Polski. Następnie Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zwraca się po spłatę długu do samych sprawców. Jeśli kierowca będzie odmawiał zapłaty, sprawa trafi do sądu, a ściągnięciem odszkodowania będzie zajmował się komornik. 
W 2013 roku nieubezpieczeni polscy kierowcy spowodowali poza granicami kraju 323 wypaski. PBUK wypłaciło za nich zobowiązania na kwotę 4 milionów złotych. W ciągu ostatnich dziesięciu lat uregulowało kwotę równą 24 milionom złotych. 
Żądanie zwrotu odszkodowania mogą otrzymać także kierowcy posiadający ważną polisę OC, ale spowodowali wypadek, będąc pod wpływem alkoholu bądź narkotyków, zbiegli z miejsca wypadku bądź nie mieli uprawnień, by kierować pojazdem. 
Identycznie sprawa wygląda w Polsce, tylko wtedy odszkodowania wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.