Aktualności

Kamerki samochodowe naruszająprawo?

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych poinformował na łamach „Gazety Wyborczej”, że kierowcy, którzy nagrywają kamerkami łamanie przepisów przez innych użytkowników dróg, mogą łamać prawo. 
Polskie prawo podaje dwie sytuacje, w których nagrywany jest ruch uliczny. Pierwsza z nich ma miejsce wtedy, kiedy nagrywane jest wideo dla potrzeb własnych kierowcy i w tym samym czasie ktoś popełnia wykroczenie. Jeśli w takiej sytuacji nagranie jest przekazywane organom ścigania, to takie zachowanie mieści się w granicach prawa. 
Druga sytuacja występuje wtedy, kiedy kierowca nagrywa oraz wrzuca wideo do Internetu, by piętnować innych kierowców bądź się z nich naśmiewać. Wtedy naruszane są dane osobowe innych osób. Nawet jeśli zamazana zostanie tablica rejestracyjna przed wrzuceniem takiego filmu do Internetu, nie zagwarantuje to, że osoba nie będzie możliwa do zidentyfikowania. W takim przypadku osoba nagrywająca musi liczyć się z odpowiedzialnością cywilną.