Aktualności

Kiedy można skorzystać z BLS?

Kiedy działa Bezpośrednia Likwidacja Szkód, a kiedy skorzystanie z niej nie jest możliwe?

Wprowadzenie w Polsce systemu BLS znacznie ułatwiło życie wielu kierowcom, którzy ulegli wypadkom lub stłuczkom na drogach. Dzięki temu systemowi naprawą samochodu osoby poszkodowanej zajmuje się bezpośrednio ubezpieczyciel, u którego wykupiła ona polisę, a nie ubezpieczyciel sprawcy. Taka procedura znacznie przyspiesza wypłatę odszkodowania i minimalizuje ryzyko zaniżenia jego wartości. Nie zawsze jednak można skorzystać z BLS.

Warto pamiętać, że BLS działa tylko wtedy, gdy szkoda została bezpośrednio zgłoszona do TU ubezpieczonego, a nie sprawcy. W innym wypadku rozpocznie się standardowa ścieżka likwidacji szkody, która może okazać się  bardziej czasochłonna. Po drugie, BLS jest ułatwieniem działającym w przypadku, gdy stłuczce uległy dwa samochody. W przypadku uszkodzenia auta np. w wyniku uderzenia w drzewo albo zderzenia trzech i więcej pojazdów, kierowcy będą musieli korzystać z dotychczasowych metod likwidacji szkód. Ważne jest, że BLS działa tylko w przypadku uszkodzeń powstałych na terenie Polski, a obaj uczestnicy zdarzenia muszą mieć wykupione krajowe ubezpieczenie OC.

Warto też pamiętać o tym, że w przypadku każdej kolizji trzeba ją odpowiednio udokumentować spisując oświadczenie, dołączając fotografie czy ewentualny mandat od policji. Dzięki temu towarzystwa ubezpieczeniowe nie będą miały wątpliwości co do winy sprawcy.