Aktualności

Kradzież pojazdu a wypłata odszkodowania

Wiele osób chce zminimalizować ryzyko utraty pojazdu na skutek kradzieży wykupując pakiet ubezpieczeniowy autocasco obejmujący swoim zakresem m.in. ryzyko kradzieżowe. Właściciele samochodów oczekują, że w razie kradzieży pojazdu otrzymają określone w umowie świadczenie, które wyrówna stratę powstałą w ich majątku.

Okazuje się jednak, że ubezpieczyciele często odmawiają wypłaty odszkodowania w takich sytuacjach. Na przykład w samym 2008 roku do Biura Rzecznika Ubezpieczonych wpłynęło aż 139 skarg w tej konkretnej sprawie. W znacznej części przypadków firmy ubezpieczeniowe uzasadniały swoją decyzję brakiem zgodności pomiędzy zadeklarowaną liczbą kluczyków samochodowych (lub ich oryginalnością, pochodzeniem itp.), a ich rzeczywistym stanem po złożeniu u ubezpieczyciela. Firma ubezpieczeniowa stwierdza np., że złożone kluczyki nie noszą śladów użytkowania, zatem właściciel samochodu musiał używać innego kompletu, którego nie zadeklarował. Na tej podstawie podejmuje decyzję odmowną, nawet jeśli istnieją przesłanki, że samochód został skradziony na skutek włamania czy uszkodzenia mechanicznego, a kluczyki nie mają z tym nic wspólnego. W każdej z takich sytuacji warto walczyć o swoje prawo do odszkodowania oraz o zmianę decyzji ubezpieczyciela.