Aktualności

Kulancja, czyli świadczenie ex gratia

W tematyce ubezpieczeń bardzo często pojawia się pojecie kulancji. Warto wyjaśnić sobie, co ono właściwie oznacza.

Kulancja to wypłata przez ubezpieczyciela kwoty odszkodowania w przypadku, gdy nie jest on przekonany co do swojej odpowiedzialności za szkodę. Towarzystwo ubezpieczeniowe decyduje się wypłacić odszkodowanie, nawet jeśli w praktyce mogłoby okazać się, że nie było to konieczne. Decyduje się na to jednak z kilku względów – np. chcąc uniknąć procesu w sądzie, nagłośnienia sytuacji czy też by poprawić swój wizerunek. Niekiedy wypłata kulancyjna dokonywana jest nawet wtedy, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe wie, że nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, jednak biorąc pod uwagę względy społeczne lub marketingowe jest to korzystne z jego punktu widzenia.

Zwykle wypłata kulancyjna jest niższa niż roszczenia osoby poszkodowanej. Kwota często ustalana jest na zasadzie ugody i w ostatecznym rozrachunku jest korzystnym rozwiązaniem dla obu stron. Osoba poszkodowana otrzymuje bowiem odszkodowanie bez konieczności walki w sądzie, natomiast towarzystwo ubezpieczeniowe niweluje ryzyko przegrania sprawy oraz nie ponosi strat związanych z wizerunkiem.