Aktualności

Nowelizacja ustawy o odszkodowaniach dla rolników

Rada Ministrów przyjęła projekt dotyczący zmian ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Zmiana tych przepisów ma zapewnić producentom rolnym szerszy dostęp do ubezpieczeń, a ponadto ma za zadanie upowszechnić umowy ubezpieczenia zawierające pakiety rodzajów ryzyka.

 

Dotychczas rolnicy zawierali umowy na jedno ryzyko, które mogło pojawić się w rolnictwie. Najczęściej wykupywali polisę, która zabezpieczała od suszy. Obecnie prócz podstawowego zabezpieczenia ten pakiet będzie można znacznie rozszerzyć.

 

Jeśli posiadamy uprawy rolne klasy V oraz VI otrzymana stawka przysługująca taryfie wzrośnie od 12 do 15 proc całkowitej sumy ubezpieczenia tych upraw. W kwestii chowu zwierząt gospodarskich podtrzymana zostaje stawka 0,5 proc. całkowitej sumy ubezpieczenia, uprawniającej do dopłaty ubezpieczeniowej. Jeśli dojdzie do przekroczenia tej stawki, dopłata budżetowa do 65 proc. nie będzie przysługiwać. Nowe przepisy przygotowane poprzez resort rolnictwa mają wejść w życie 1 stycznia 2017 roku. Już dziś na natomiast warto zastanowić się, która polisa będzie dla nas najodpowiedniejsza.