Aktualności

Obowiązek noszenia kamizelek odblaskowych

Od 31 sierpnia 2014 roku w Polsce każdy pieszy, który porusza się po zmroku na drodze poza terenem zabudowanym ma obowiązek noszenia kamizelki odblaskowej. Nowe rozporządzenie jest efektem uchwalonej rok temu przez Sejm nowelizacji ustawy dotyczącej prawa o ruchu drogowym. 
Obowiązek ten nie obejmuje pieszych, którzy poruszają się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych, po chodniku bądź w strefie zamieszkania, gdzie cała droga jest do dyspozycji pieszego, który ma tam pierwszeństwo przed pojazdami. 
Nowe przepisy mają za zadanie ograniczyć liczbę wypadków z udziałem pieszych. Dzięki elementom odblaskowym kierowcy będą mogli wcześniej zauważyć pieszego, który się porusza, co pozwoli na szybszą reakcję. W tej chwili nie są jednak ustalone kary za nieprzestrzeganie przepisu dotyczącego noszenia odblasków po zmroku.