Aktualności

OC – co to jest?

Co trzeba wiedzieć o OC? Jest to obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które dotyczy posiadaczy pojazdów mechanicznych. Wtedy OC nazywa się komunikacyjnym. Każda osoba, która jest właścicielem pojazdu mechanicznego, na przykład samochodu, ciągnika rolniczego, przyczepy ma obowiązek prawny zawrzeć umowę o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej u wybranego przez siebie agenta ubezpieczeniowego. To ubezpieczenie ma bardzo dużą rolę, ponieważ chroni osoby, które mogą zostać poszkodowane w wyniku wypadku, który zostanie spowodowany przez pojazd i osobę nim kierującą. Jest zapewnieniem, że poszkodowany otrzyma rekompensatę finansową za poniesione koszta finansowe, zdrowotne, psychiczne i moralne. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawierane jest na okres dwunastu miesięcy. Jeżeli właściciel chce poruszać się kupionym środkiem komunikacji, ma obowiązek w dniu rejestracji zawrzeć umowę o ubezpieczenie. Właściciel pojazdu ma również w obowiązku zachować ciągłość ubezpieczenia przez cały okres, kiedy pojazd jest na niego zarejestrowany. Nawet jeżeli z niego nie korzysta! W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za lukę w płaceniu obowiązkowych składek OC, właściciel może być obciążony karą nawet do pięciuset euro.