Aktualności

Odmowa odszkodowania i co dalej?

Roszczeń w sprawie  odszkodowań każdego dnia napływa bardzo wiele. Zwykle liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby, jednakże co zrobić, gdy otrzymaliśmy odmowę?

 

Na samym początku należy sporządzić pisemne odwołanie, które ma na celu wyjaśnienie wszelkich zarzutów dotyczących danej firmy ubezpieczeniowej. Niezbędne okażą się wszelkie dane zakładu
ubezpieczeniowego, a także numer polisy oraz wyrządzonej nam szkody. Jeśli zgromadzimy już te informacje, należy dołączyć postanowienia danego ubezpieczyciela. 

 

Kolejnym niezbędnym elementem jest wyjaśnienie osobistych powodów, na podstawie których nie zgadzamy się z decyzją firmy ubezpieczeniowej. Kolejnym etapem jest wnoszenie roszczeń dotyczących ponownego rozpatrzenia naszego podania, uchylenia otrzymanej już odmowy i co najistotniejsze należnej nam wypłaty. Za uzasadnienie należy przyjąć rzeczowe argumenty, jakie powinny odwoływać się także do zadośćuczynienia za nieprzyznane nam odszkodowanie.

Z pewnością do pozytywnego rozpatrzenia naszego podania przyczynią się nagromadzone dowody :

  • zdjęcia,
  • rachunki,
  • orzeczenie radcy prawnego.

 

To nie jedyna droga do walki z otrzymaną odmową odszkodowania. Możemy również skorzystać z przysługującej nam skargi wnoszonej do Rzecznika Ubezpieczonych. W owej skardze należy załączyć ścisłą relację dotyczącą sprawy, a także wymaganą dokumentację, Mogą nią być wszelkie wiadomości otrzymane na pocztę elektroniczną, czy też listy i pozostałe dokumenty. Następnie rozpoczęty jest proces weryfikacji, który trwa około miesiąca. 

Obydwie metody nie zawsze okazują się skuteczne, jednakże istotne jest, aby próbować jeśli jesteśmy pewni swojej szkody.