Aktualności

Odszkodowanie za niesłuszny areszt

Opłacając ubezpieczenie liczymy mimo wszystko, iż tragiczne wypadki oraz wszelkie przykre sytuacje będą omijały nas z daleka. Warto jednakże wiedzieć, iż prócz wypadków samochodowych, śmierci bliskiej osoby oraz złamań mogą nam się przytrafić także inne zawirowania losowe.

Niesłuszny areszt.

I choć wydaje nam się to abstrakcyjne to niestety takie sytuacje zdarzają się w Polsce coraz częściej. Odszkodowanie w takich okolicznościach przysługuje osobie poszkodowanej na podstawie art. 41 ust. 5 Konstytucji RP.  Skarb Państwa odpowiada za wszelkie krzywdy jakie zostały nam wyrządzone oraz za niesłuszne wydanie wyroku, który jednoznacznie skazał nas na pozbawienie wolności. Niestety nie zawsze jednakże jest to tak proste. Dochodzenie owych postulatów regulują przepisy Rozdziału 58 kodeksu postępowania karnego. Skarb Państwa natomiast ponosi pełną odpowiedzialność za krzywdy wyrządzone mające bezpośredni wpływ na stan naszego zdrowia zarówno fizycznego jak i psychicznego. Niesłuszne pozbawienie wolności w gruncie rzeczy przekłada się na zaniedbanie codziennych obowiązków, czy to w pracy, czy też na uczelniach, co dodatkowo może przekładać się na ich całkowitą utratę.

Jak w przypadku każdej szkody, czy też krzywdy w celu otrzymania należnego nam zadośćuczynienia konieczne jest zgromadzenie dokumentacji jaka potwierdzi niesłuszny areszt. Jeśli i Ty jesteś ofiarą niesłusznego wyroku należy Ci się odpowiednia kwota z odszkodowania. Istotne jest, aby sprawą zająć się natychmiastowo. Z pewnością pomoże Ci w tym nasza firma, dzięki której w szybki sposób zgromadzisz wszelkie niezbędne dokumenty oraz otrzymasz porady ekspertów.