Aktualności

Odszkodowanie za szkodę w mieszkaniu

Na pełne pokrycie strat po powstaniu szkody w mieszkaniu mogą liczyć tylko ci, którzy wykupili ubezpieczenia majątkowe w pełnym zakresie, podając właściwie określoną wartość mienia. Kwoty odszkodowania często są rozczarowujące dla właścicieli mieszkań, zwłaszcza gdy firma ubezpieczeniowa wycenia majątek wg. tak zwanej rzeczywistej wartości (to znaczy uwzględnieniem stopnia zużycia majątku). W uzyskaniu odszkodowania pomaga też właściwe zachowanie po zaistnieniu zdarzenia i stosowanie się do odpowiednich procedur. Gdy powstaje szkoda, należy:

  • zastosować wszystkie możliwe środki mogące zmniejszyć powstałą szkodę (np. zawiadomienie pogotowia gazowego, straży pożarnej itp., w przypadku przestępstwa także policji)

  • odpowiednio zabezpieczyć dalszymi szkodami mienie, pisemnie powiadomić ubezpieczyciela o zdarzeniu w okresie do 3 dni od powstania szkody.

  • pozostawić uszkodzone miejsce bez zmian (do 7 dni) do czasu przybycia likwidatora szkody,

  • pomóc firmie ubezpieczeniowej ustalić przyczynę szkody,

  • złożyć na ręce ubezpieczyciela listę strat.