Aktualności

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Na świecie, w Warszawie, czy w innym mieście Polski istnieje wiele różnych zawodów, tych bezpiecznych i mniej. Trzeba mieć też na uwadze to, że wypadki zdarzają się wszędzie, dlatego warto wiedzieć, jak radzić sobie w różnych sytuacjach. W tym przypadku dobrze jest pomyśleć o ubieganiu się o odszkodowanie po wypadku.

Odszkodowania a uszczerbek na zdrowiu

Rodzaje wypadków są różne, ale można spotkać też takie, które wywołają stały uszczerbek na zdrowiu, bądź doprowadzą nawet do śmierci. Nie należy tego lekceważyć, gdyż taka strata, może odbić się w późniejszym czasie nie tylko na osobie poszkodowanej, ale i na jej rodzinie.
Jeśli osoba pracująca odniosła stały uszczerbek na zdrowiu, będzie się to wiązało, najprawdopodobniej z brakiem poprawy stanu, co doprowadzi do upośledzenia w wykonywaniu wcześniejszych czynności w pracy. Znacznie lepiej jest wtedy, kiedy poszkodowany doznał długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Osoba pracująca będzie miała problem z wykonywaniem czynności przez okres przekraczający nawet 6 miesięcy, jednak mimo wszystko, najprawdopodobniej dojdzie do poprawy.

Odszkodowanie- jak wysokie?

Jeśli doszło do wypadku przy pracy, bądź miała miejsce choroba zawodowa, z tego tytułu można otrzymać 20% przeciętnego wynagrodzenia, w odniesieniu do każdego procenta stałego, bądź długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Jednak… Aby móc uzyskać procentowe odszkodowanie, musi to zostać potwierdzone przez lekarza, bądź komisję lekarską. Należna kwota zostanie wypłacona dopiero, gdy leczenie i rehabilitacja zostaną zakończone.