Aktualności

RENTA Z TYTUŁU ZWIĘKSZONYCH POTRZEB

Przy dochodzeniu renty od ubezpieczyciela, pamiętajcie, że renta z tytułu zwiększonych potrzeb należy się poszkodowanemu bez względu na to czy potrzeby te są rzeczywiście zaspokajane. Nie zwalnia osoby odpowiedzialnej za szkodę od obowiązku płacenia renty fakt, że opiekę nad poszkodowanym i pomoc świadczy członek rodziny nieodpłatnie. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 26 października 2005 r. (VI ACa 467/2005 LexPolonica nr 402332)

Jeśli będziecie potrzebowali pomocy przy uzyskaniu renty, odszkodowania czy zadośćuczynienia jesteśmy do waszej dyspozycji.