Aktualności

Rosną ceny polis OC

Zgodnie z prognozami rynku ubezpieczeniowego, w przeciągu najbliższych miesięcy ceny polis OC mogą wzrosnąć nawet o 30%. Wpływa na to wiele czynników. Podwyżki te jednak nie zwalniają nikogo z obowiązku wykupienia takiego ubezpieczenia.

Co wpływa na wzrost cen polis?

Jedną z głównych przyczyn jest ogromna strata techniczna, którą w ubiegłym roku odnotował ten segment branży ubezpieczeniowej. Wzrosły też wypłaty odszkodowań, które w ubiegłym roku wyniosły o niemal 16% więcej niż w roku 2014. Są to jednak tylko niektóre przyczyny wpływające na wahania cen. Eksperci oceniają, że ceny mogą ustabilizować się pod koniec roku. Podkreślają, że rynek jest stale regulowany i nadzorowany, więc nie ma żadnego ryzyka finansowego.

Już od ubiegłego roku zauważa się stały wzrost cen polis komunikacyjnych OC zarówno dla klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych. Tendencja ta trwa nadal w tym roku, a prognozy wskazują, że w ciągu następnych miesięcy raczej się to nie zmieni.

Co z innymi sektorami?

Podobnych zmian na szczęście nie obserwuje się w innych sektorach ubezpieczeń. Ubezpieczenia majątkowe na przykład nie powinny ulec zmianie do końca roku, a najbliższe zmiany ich cen przewidywane są na początek 2017 roku. Pozytywne zjawisko dotyczy natomiast prywatnego sektora ubezpieczeń zdrowotnych. Coraz więcej osób decyduje się na wykupienie dodatkowej polisy zdrowotnej – w 2015 roku wzrost w tym sektorze wyniósł 21%. Zapotrzebowanie na tego typu polisy stale wzrasta, a oferta rynku w tej dziedzinie jest coraz bogatsza.

Odzyskiwanie odszkodowań

Większe straty w branży ubezpieczeniowej nie wpłyną raczej na wzrost problemów związanych z wypłatą odszkodowań. Rynek ten wciąż jest stabilny i podlega stałym regulacjom. Ponadto w razie jakichkolwiek komplikacji do akcji mogą wkroczyć firmy zajmujące się odzyskiwaniem odszkodowań dla ubezpieczonych. Nie ma zatem powodu do obaw oraz do rezygnowania z wykupywania niezbędnych polis, gdyż są one dla nas wciąż bezcennym zabezpieczeniem.