Aktualności

Rośnie ilość ubezpieczonych domów i mieszkań

Ilość ubezpieczonych mieszkań i domów w Polsce stale rośnie. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia, swój dom ubezpieczyło 76% Polaków, a mieszkanie 66%. W 2015 roku liczba ubezpieczeń tych nieruchomości wynosiła o 9% więcej niż w poprzedzającym roku i sięgnęła 10 milionów. W 2010 roku ubezpieczonych było jedynie około 50% domów i mieszkań, obecnie zaś jest to nawet ponad 70%.

Ubezpieczamy, bo jesteśmy bardziej świadomi

Oczywiście częściowo na ten wzrost wpływa fakt, że obowiązkowo należy ubezpieczać mieszkania przy kredycie hipotecznym. Jednak nie bez znaczenia pozostaje też to, że rośnie zamożność Polaków, ich możliwości finansowe oraz świadomość tego, że polisa ubezpieczeniowa może ich skutecznie ochronić przed konsekwencjami takich zdarzeń jak zalania, pożary, uderzenia pioruna itd. Decyzja o ubezpieczeniu nieruchomości świadczy o dojrzałości i poczuciu odpowiedzialności za swoje mienie.

Przed podpisaniem umowy

Wykupienie polisy ubezpieczeniowej nie ochroni oczywiście przed samym zdarzeniem, jednak w momencie jego wystąpienia jest gwarancją wypłaty odszkodowania wystarczającego na pokrycie strat. Podpisując umowę ubezpieczeniową warto zapoznać się dokładnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, określić zakres polisy (budynek, sprzęt elektroniczny, meble itd.) oraz listę zdarzeń, w przypadku których polisa będzie działała.

Odszkodowanie po
wystąpieniu zdarzenia

Odzyskane odszkodowanie
pozwala w całości lub w dużej części pokryć straty powstałe w
wyniku nieszczęśliwego zdarzenia. Osoby, które spotykają się z
problemami podczas ubiegania się o należne im świadczenia, mogą
zwrócić się o pomoc prawną. Dzięki tym szerokim możliwościom
ryzyko, że firma ubezpieczeniowa nie wywiąże się z umowy, jest
minimalne i nie powinno nikogo powstrzymywać przed zakupem
odpowiedniej polisy.