Aktualności

Rośnie liczba wyłudzeń w ubezpieczeniach

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że zakłady ubezpieczeniowe w 2013 roku wykryły wyłudzenia odszkodowań i świadczeń na około 130 milionów złotych. Aż o 41 procent wzrosły wyłudzenia, jeśli chodzi o ubezpieczenia na życie, natomiast o 3 procent w przypadku ubezpieczeń osobowych i majątkowych. 
W zeszłym roku wykryto łącznie 8 tysięcy 353 przestępstwa, które związane były z próbą wyłudzenia odszkodowania bądź świadczenia. 
Wartość wykrytych przestępstw w przypadku ubezpieczeń na życie to około 10 milionów złotych, co jest kwotą o 58 procent większą niż rok wcześniej. Pozostałe ubezpieczenia dają kwotę 119 milionów złotych, która jest o 16 procent wyższa niż w 2012 roku. 
Jeśli chodzi o pozostałe ubezpieczenia, to aż 66 procent z nich dotyczyło próby wyłudzenia odszkodowania z tytułu OC komunikacyjnego, 23 procent wiązało się z ubezpieczeniem Autocasco, a 2 procent to sprawy związane z ubezpieczeniem NNW. 
Ubezpieczyciele w 2013 roku zebrali około 58 miliardów złotych składek, a odszkodowań i świadczeń wypłacono około 37 miliardów złotych.