Aktualności

Rozwiązania cyfrowe coraz popularniejsze w branży ubezpieczeń

Trendy na rynku usług ubezpieczeniowych wciąż się zmieniają. Obecnie największe zmiany zachodzą w kwestii sposobu kontaktu między firmą ubezpieczeniową a jej klientami. Coraz więcej osób deklaruje, że korzysta w tym celu z rozwiązań cyfrowych.

Internet – coraz popularniejszy w komunikacji między firmą a klientem

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez firmę Brain & Company, 51% klientów firm ubezpieczeniowych w celu kontaktu z usługodawcą korzysta z kanałów cyfrowych – to o 9% więcej niż w 2014 roku. Najwięcej osób deklaruje, że łączą różne formy kontaktu – tradycyjne i nowoczesne – dostosowując je do sytuacji i bieżących potrzeb. Coraz mniej osób natomiast korzysta wyłącznie z tradycyjnych form kontaktu – czyli z rozmowy osobistej i telefonicznej – odkrywając zalety, które daje internet oraz aplikacje mobilne.

Wykupienie i przedłużenie polisy, odzyskanie odszkodowania – przez internet łatwiej i wygodniej

Zjawisko to jest naturalną konsekwencją trendów panujących na świecie – powszechnej cyfryzacji i automatyzacji nie tylko produkcji, ale także i usług. Ma to swoje odbicie także w przypadku usług ubezpieczeniowych – klient, który pada ofiarą wypadku lub innego nieszczęśliwego zdarzenia i ubiega się od odzyskanie odszkodowania z tytułu wykupionej polisy, docenia szybkość takich rozwiązań, łatwy dostęp do informacji oraz możliwość stałego sprawdzania postępu sprawy. Zresztą już na etapie kupna ubezpieczenia internet staje się bardzo przydatnym medium, ponieważ pozwala na zapoznanie się z ofertami różnych firm, ich porównanie i wybór najkorzystniejszej.

Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń majątkowych klienci wciąż podkreślają, że cenią sobie osobisty kontakt z doradcą. Dlatego firmy ubezpieczeniowe rozwijają oba te kanały komunikacji, by jak najlepiej spełniać oczekiwania obecnych i potencjalnych klientów.