Aktualności

Samochód zastępczy aż no chwili naprawy pojazdu uszkodzonego w wypadku

W dniu 22 listopada 2013 r. Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 76/13 wypowiedział się w kwestii odszkodowania za wynajem samochodu zastępczego. Sąd uznał, że ubezpieczyciel powinien  rekompensować z ubezpieczenia OC sprawcy wszelkie celowe i uzasadnione wydatki poniesione przez poszkodowanego na pokrycie kosztów wynajmu auta zastępczego aż do momentu, gdy zakupi on nowy pojazd.

Poniżej pełne brzmienie uchwały Sądu Najwyższego:
„Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego w okresie niezbędnym do nabycia innego pojazdu  technicznego, jeżeli odszkodowanie ustalone zostało w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy wartością pojazdu mechanicznego sprzed zdarzenia powodującego szkodę a wartością pojazdu w stanie uszkodzonym, którego naprawa okazała się niemożliwa lub nieopłacalna (tzw. szkoda całkowita)”.