Aktualności

Straż miejska może oskarżać właściciela auta zaniewskazanie kierowcy

Sąd Najwyższy zdecydował, że straże miejskie mogą wnosić do sądu o ukaranie właściciela pojazdu, który odmówił wskazania, kto kierował jego samochodem w czasie, kiedy zostało popełnione wykroczenie drogowe.
Po nowelizacji Prawa o ruchu drogowym nie było wiadomo, czy wnioski do sądu w takich sprawach może kierować straż miejska czy gminna, czy może robić to policja. 
Sąd Najwyższy przypomniał, że w czasie prac nad nowelizacją mówiono, że fotoradary rejestrują tysiące wykroczeń na drogach publicznych, natomiast cały ciężar dalszych czynności, w tym wnoszenie wniosków o ukaranie, spoczywa na policjantach. 
Sprawy właścicieli samochodów, którzy zostali ukarani przez sądy po wnioskach straży miejskiej, wzbudziły wątpliwości prawne. 
Zgodnie z przepisami zamieszczonymi w Kodeksie wykroczeń karze grzywny podlega właściciel pojazdu, który wbrew obowiązkowi nie poda informacji na prośbę uprawnionego organu, kto kierował jego samochodem w oznaczonym czasie. Chodzi tu głównie o przypadki, kiedy zarejestrowano przekroczenie prędkości przez fotoradar. Zgodnie z Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia strażom miejskim uprawnienia oskarżyciela publicznego przysługują wyłącznie w sytuacjach, kiedy ujawniły wykroczenia, które zaliczają się w zakres ich działania.