Aktualności

Szkody majątkowe

Szkoda to każdy uszczerbek w dobrach lub interesach, które są chronione prawnie, a którego osoba poszkodowana doznała brew swojej woli. Wyróżnić można dwa rodzaje szkody majątkowej. Pierwszym z nich jest strata – czyli zmniejszenie majątku osoby poszkodowanej w wyniku pewnego zdarzenia, za które ktoś ponosi odpowiedzialność (np. zniszczenie czyjegoś samochodu). Drugi rodzaj to utracone korzyści – czyli sytuacja, gdy majątek osoby poszkodowanej nie wzrasta tak, jak mógłby wzrosnąć, gdyby nie zaistniało zdarzenie sprawcze związane z działaniem i odpowiedzialnością sprawcy szkody (np. kradzież towaru i zniszczenie sklepu).

Zdarza się, że towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia wypłaty odszkodowania za powstałą szkodę majątkową, powołując się na ogólne warunki umowy ubezpieczenia, w których zawarte są np. nie do końca zrozumiałe lub nieprecyzyjnie ujęte kwestie, interpretowane przez ubezpieczalnię na jej korzyść. Zamiast w takich sytuacjach poddawać się i samodzielnie pokrywać koszt usunięcia szkody, warto odwołać się od tej decyzji przy wsparciu specjalistów doświadczonych w tego typu sprawach. Szansa na odzyskanie odszkodowania znacznie wtedy wzrasta.