Aktualności

Szkody pożarowe

Niekiedy w przypadku szkód  pożarowych zdarza się, że firmy ubezpieczeniowe odmawiają wypłaty odszkodowania. Co jest tego najczęstszą przyczyną i jak można uniknąć takiej sytuacji?

Warto pamiętać, że aby  towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło odszkodowanie po pożarze, należy regularnie poddawać instalację konserwacji. Zwykle to niesprawny piec, zapłon węgla czy zatkany komin są przyczynami interwencji Straży Pożarnej. Ok. 30% pożarów domów i mieszkań wynika z wad urządzeń grzewczych lub z nieprawidłowej ich eksploatacji.

Gdy mieszkanie ubezpieczone jest na wypadek pożaru, to odszkodowanie zostanie wypłacone wyłącznie w jeśli instalacja była konserwowana regularnie i zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Przeglądy muszą być udokumentowane, tak by towarzystwo ubezpieczeniowe miało dowód na to, że instalacja utrzymana była we właściwym stanie podczas wybuchnięcia pożaru.

Gdy jednak pojawia się sytuacja konfliktowa, gdzie firma ubezpieczeniowa odmawia wypłaty należnej kwoty pomimo regularnych przeglądów budynku, warto zwrócić się o pomoc do specjalistów zajmujących się odzyskiwaniem odszkodowań.