Aktualności

Terminy wypłaty odszkodowania

Częstym problemem powiązanym z likwidacją szkód związane są z przeciąganiem terminu likwidacji. W konsekwencji opóźniony jest także moment wypłaty odszkodowania (bądź decyzji o odmowie lub przyznania zbyt niskiej kwoty odszkodowania).

W przypadku, gdy zachodzą nieprawidłowości w procesie likwidacji szkód lub wypłacenia świadczeń, powinniśmy zrobić wszystko, by porozumieć się z towarzystwem ubezpieczeniowym wszelkimi drogami pozasądowymi. Dopiero gdy jest to niemożliwe, należy walczyć o swoje prawa innymi metodami.

Jakie problemy związane zwypłatą odszkodowania mogą nas spotkać?

  • Ubezpieczyciel przedłuża termin likwidacji szkody ponad ten określony w umowie.

  • Towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia wpłaty odszkodowania, nie podając powodu, który usprawiedliwiłby tę decyzję.

  • Wartość przyznanego odszkodowania została zaniżona.

W takich sytuacjach przysługuje nam prawo do skargi, a nawet do złożenia pozwu sądowego. We wszystkich tych przypadkach warto mieć wsparcie doradców prawnych, którzy pomogą wybrać najlepszą drogę walki o swoje prawa.