Aktualności

Terminy związane z odszkodowaniem

Umowa zawarta pomiędzy ubezpieczonym a ubezpieczycielem określa dokładnie warunki wypłaty odszkodowania, jednak towarzystwa ubezpieczeniowe często naginają je do swoich potrzeb. W ten sposób chcą oszczędzić na poszkodowanych osobach, które nie zawsze są świadome swoich praw i często rezygnują z walki o wypłatę odszkodowania.

Zakład ubezpieczeniowy powinien wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia szkody. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy okres ten jest niewystarczający do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności wypadku, co jest niezbędne do ustalenia odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego. W takim przypadku świadczenie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od daty ustalenia wszystkich okoliczności. Zakłady ubezpieczeń często wykorzystują tę możliwość, by odroczyć wypłatę odszkodowania. Ubezpieczony ma natomiast prawo do uzyskania odszkodowania lub zadośćuczynienia w tak zwanej wysokości bezspornej. Jeśli zakład ubezpieczeń nie neguje swojej odpowiedzialności, potrzebuje natomiast czasu do określenia zakresu szkody i ostatecznej sumy świadczeń, powinien wypłacić bezsporną część świadczenia. Ma na to 30 dni od dnia zgłoszenia szkody.