Aktualności

Ubezpieczenie mieszkania

Podpisując umowę ubezpieczenia otrzymujemy przeważnie polisę, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia, która zawiera w sobie wszystkie niezbędne szczegóły danej usługi. Ściślej mówiąc zauważymy tam wszelkie wytyczne, co możemy ubezpieczyć, a czego nie, wyjaśnione zostają wszelkie możliwe pojęcia, prawa i obowiązki obu stron oraz ścisła instrukcja jak postępować w przypadku wystąpienia danego zdarzenia. Osoba zajmująca się ubezpieczeniem mieszkania bardzo często rozdziela wszelkie poszczególne elementy, które są w domu. Można interpretować to jako korzyść, ponieważ dzięki temu każda osoba może wybrać najważniejsze przedmioty w domu, które pragnie ubezpieczyć, na których najbardziej jej zależy. Prócz podstawowych elementów możemy dodatkowo ubezpieczyć garaż, piwnicę, balkon, sprzęt elektroniczny lub też meble.

Ochrona ubezpieczeniowa

Swój lokal możemy ubezpieczyć od wielu zdarzeń. Zalecane jest, aby polisa mieszkaniowa obejmowała przede wszystkim zdarzenia losowe takie jak pożar, burze, powodzie, opady gradu, huragany, lawiny, uderzenia pojazdu mechanicznego. Polisa musi ochraniać przed rabunkiem, włamaniami, kradzieżą, dewastacją mienia, uszczuplaniem środków pieniężnych.

Jeśli chodzi o kwestie majątkowe można je również ubezpieczyć na wypadek chociażby wybicia szyb.

Okres ubezpieczenia

Zwykle umowę  odnośnie ubezpieczenia mieszkania podpisuje się na okres jednego roku. Wyjątkiem jest polisa podpisywana na około dwa lata. W takich przypadkach umowa jest automatycznie odnawiana.