Aktualności

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Wielu rodziców wraz z początkiem roku szkolnego zastanawia się, czy ubezpieczenia dziecka w szkole jest potrzebne. Z pewnością jeśli dotychczas nie przytrafiło nam się jakieś nieszczęście nie zdajemy sobie sprawy z korzyści wynikających z tego rodzaju ubezpieczenia. 

Charakterystyka ubezpieczenia
Musimy być świadomi, iż ubezpieczenie nie jest realną ochroną dziecka przed wypadkami. Jeśli pociecha dozna złamania otwartego lub zamkniętego, zadośćuczynienie jest wypłacane przez firmę ubezpieczeniową. Zwykle przyjmuje się, iż ogólna kwota ubezpieczeniowa na dzieci wynosi 10 tysięcy złotych na dziecko. Nie mniej jednak, jeśli nasza pociecha dozna całkowitej utraty zdrowia, wyżej wymieniona kwota z pewnością nie wystarczy na pokrycie kosztów operacji lub rehabilitacji.  Kwota polisy niestety jest ustawiona w taki sposób, aby firma ubezpieczeniowa nie była stratna. 

Dla kogo przeznaczona jest polisa?
Ubezpieczenie ochrania przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Polisa zdrowotna niejednokrotnie przedstawiana jest w wyższych uczelniach. Ubezpieczenie działa w czasie nauki, ale także podczas zajęć pozalekcyjnych. Okres wakacyjny także polega polisie.

Dodatkowe korzyści
Zwrot kosztów leczenia od 20-30 % sumy ubezpieczenia. Ryczałt za każdy dzień nieobecności na zajęciach. Wypłatę 1000 zł za śmierć rodzica lub opiekuna prawnego, która ma na utrzymaniu ucznia lub studenta