Aktualności

Ubezpieczenie od utraty pracy

Ubezpieczenie od utraty pracy to polisa, na którą często decydują się osoby zaciągające kredyt hipoteczny. Dzięki takiemu zabezpieczeniu ewentualna utrata zatrudnienia nie skutkuje tym, że  kredytobiorca z dnia na dzień staje się niewypłacalny. Polisy te są dość kosztowne i w wielu przypadkach ich wykupienia wymagają właśnie banki, uzależniając od nich udzielenie kredytu lub warunki jego zaciągnięcia (np. wysokość marży). Jest to więc zabezpieczenie w większym stopniu dla banku, niż dla samego ubezpieczonego.

Na czym dokładnie polega to ubezpieczenie?

W umowie określany jest czas, w którym ubezpieczyciel opłacał będzie raty kredytowe osoby ubezpieczonej, która utraciła pracę. Zwykle oferty tego typu sprzedawane są w pakiecie z ubezpieczeniem na życie oraz z ubezpieczeniem od niemożności wykonywania pracy w wyniku choroby – ich koszty są więc stosunkowo wysokie. Ponadto w wielu przypadkach trudno jest
wyegzekwować świadczenia ze względu na obwarowanie wypłaty licznymi warunkami zawartymi w umowie. Osoby decydujące się na tego typu ubezpieczenia często nie robią tego zupełnie dobrowolnie – motywują je warunki stawiane przez banki. Warto jednak, by wiedziały, że w przypadku jakichkolwiek problemów z wypłatą świadczeń, nie są bezsilne – mogą bowiem zwrócić się do
specjalistów zajmujących się odzyskiwaniem odszkodowań od ubezpieczycieli.