Aktualności

Ubezpieczenie samochodu na zimę

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe niezależnie od pory roku, jednak zimą często przydają się także dodatkowe polisy. Dzięki nim poczujemy się dużo bezpieczniejsi na drogach, gdy pojawią się na nich śnieg i lód.

Zimą warto więc pomyśleć o między innymi ubezpieczeniu NNW i autocasco. NNW to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, które w przypadku uszkodzenia ciała gwarantuje nam wypłacenie odszkodowania, a to może być ogromną pomocą w leczeniu i powrocie do zdrowia – zwłaszcza gdy wypadek uniemożliwi nam kontynuowanie pracy. Autocasco zaś jest zabezpieczeniem przed uszkodzeniem czy zniszczeniem samochodu w razie wypadku. Obowiązkowe ubezpieczenie OC gwarantuje wypłatę odszkodowania osobie poszkodowanej w wypadku, sprawca zaś musi pokryć szkody na własnym pojeździe z własnej kieszeni. Odszkodowanie wypłacone z autocasco może być więc wielką pomocą w takiej sytuacji.

Dzięki właściwemu ubezpieczeniu samochodu będziemy czuć się bezpieczniejsi zimą, a w razie wypadku lub kolizji będziemy w stanie sprawnie i bezstresowo usunąć powstałe szkody.