Aktualności

UE: lepsza ochrona turystów

Jeszcze w tym roku  przygotowana będzie nowelizacja dyrektywy europejskiej, dzięki której wzrośnie poziom zabezpieczenia turystów. W razie upadłości podmiotu organizującego wyjazd turystyczny jego uczestnicy będą mieli prawo do uzyskania odszkodowania z tego tytułu lub do zwrotu kosztów. Po wejściu w życie nowelizacji każdy agent turystyczny lub inny podmiot, który będzie organizował wyjazdy lub imprezy turystyczne łączące przynajmniej dwie związane z branżą usługi, będzie musiał mieć odpowiednie zabezpieczenie finansowe na wypadek ogłoszenia upadłości. Ubezpieczeniem będą objęte wszystkie wpłaty klientów. Warto jednak podkreślić, że dotyczy to wyłącznie łączonych usług (np. przelot + nocleg; nocleg + zorganizowane zwiedzanie itd.), a w przypadku pojedynczych usług, takich jak np. wykupienie biletu lotniczego, dyrektywa ta nie będzie obowiązywała.

Nowelizacja będzie poddana pod głosowanie w Parlamencie Europejskim już w drugiej połowie 2015 roku, ale po jej uchwaleniu miną prawdopodobnie jeszcze trzy lata, zanim zacznie obowiązywać w Polsce.