Aktualności

Uszkodzenie samochodu – częste problemy

Gdy w samochodzie powstają  uszkodzenia, często zdarza się, że poszkodowani mają problem z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela. Z jakimi komplikacjami najczęściej można się spotkać?

  • problem związany z ustaleniem odpowiedzialności za powstanie szkody – zwykle pojawia się, gdy szkoda powstała nie w wyniku wypadku, ale z odpowiedzialności zarządcy drogi (np. plamy oleju na drodze, dziury w drodze, przewrócone na drogę drzewo) lub wykonawców robót drogowych trwających na danym odcinku (nieodpowiednie oznaczenie miejsca budowy, wadliwa sygnalizacja itd.);

  • zaniżenie kosztów naprawy kosztorysowej (np. wycena na podstawie kosztów zakupu części zamiennych, a nie oryginalnych);

  • zaniżenie kosztów naprawy przez mechanika (np. odmowa pokrycia kosztów holowania auta i parkingu);

  • odmowa wypłaty z polisy AC – przypadku kradzieży lub wypadku (ubezpieczyciel często kwestionuje wersję przedstawioną przez osobę poszkodowaną, zarzucając np. kopiowanie kluczyków do samochodu);

  • problem z rozliczeniem szkody całkowitej (np. zaniżenie wartości pojazdu).