Aktualności

Więcej odszkodowań za szkody wyrządzoneprzez dzikie zwierzęta

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ograniczenie odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez żubry, wilki i rysie oraz niedźwiedzie wyłącznie do określonych przypadków jest niezgodne z konstytucją. 
Zgodnie z do tej pory obowiązującym prawem Skarb Państwa odpowiada jedynie za szkody, które zostały wyrządzone przez żubry w uprawach, płodach rolnych bądź w gospodarstwie leśnym. W przypadku wilków, rysi, niedźwiedzi to państwo może zapłacić za straty w pogłowiu zwierząt gospodarskich. Państwo płaci także za szkody, jakie w pasiekach i uprawach rolnych wyrządzają niedźwiedzie. 
Przedstawiciel Prokuratury Generalnej podczas rozprawy wskazywał, że część przepisów ustawy o ochronie przyrody pozbawia właścicieli nieruchomości innych niż wymienione w tych przepisach, jak również osoby posiadające inne mienie niż określone w ustawie, możliwości otrzymania odszkodowań od Skarbu Państwa z tytułu szkód wyrządzonych przez żubry, wilki, rysie i niedźwiedzie.
Obecnie w Sejmie procedowana jest nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, którą przygotowali senatorowie. Projektowane przepisy przewidują odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie i bobry, niezależnie od rodzaju majątku, w którym takie szkody powstały.
Odszkodowania z tytułu strat w praktyce otrzymują głównie rolnicy. Nowe prawo miałoby rozszerzyć to grono o innych właścicieli czy np. samorządy. Według TK działania odszkodowawcze Skarbu Państwa powinny być powiązane z oceną działań prewencyjnych, jakie podjęli np. właściciele, aby zabezpieczyć nieruchomość przed szkodami, które mogłyby spowodować żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie i bobry.