Aktualności

Wszyscy mundurowi będą otrzymywaćjednakowe odszkodowania

Od 1 lipca odszkodowania, które przysługują w sytuacji choroby bądź wypadku związanego ze służbą będą identyczne dla wszystkich funkcjonariuszy mundurowych. Ustawa określa zasady związane z odszkodowaniami z tytułu śmierci, wypadku bądź choroby. Nowe przepisy będą obejmowały funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, granicznej, BOR, ABW, AW i CBA. 

Zmiana przepisów była konieczna ze względu na skutek rozwoju wiedzy medycznej. Według ustawy będzie trzeba uaktualnić wykaz chorób, które pozostają w związku ze służbą oraz określić wykaz norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu. 

Ustawa zmienia także zasady przyznawania jednorazowego odszkodowania. Odszkodowanie za identyczne uszczerbki na zdrowiu będzie jednakowa dla wszystkich funkcjonariuszy, bez względu na stopień, stanowisko i rodzaj służby. Odszkodowanie będzie teraz wynosić 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. W szczególnych przypadkach kwota ta może zostać zwiększona. 

Ustawa będzie obejmowała także członków rodzin zmarłych funkcjonariuszy. Tak więc w przypadku śmierci funkcjonariusza, odszkodowanie otrzyma jego rodzina. 

W ustawie znalazły się także przypadki, w których funkcjonariusz nie otrzyma odszkodowania. Będzie to w sytuacji, kiedy był pijany bądź brał narkotyki.