Aktualności

Wypadek w pracy

Niestety wypadki mogą nam się przydarzyć nie tylko na drogach, nie tylko w domu nie tylko w miejscu publicznym, ale także możemy być głównymi poszkodowanymi w wypadku, który przydarzył się w pracy. Co wtedy powinniśmy uczynnić, czego możemy się domagać oraz jaka kwota należy nam się z odszkodowania?

Na samym początku warto scharakteryzować sobie, czym właściwie jest wypadek przy pracy. Otóż określane są tym wszelkie nagłe zdarzenia, które powstały na skutek przyczyn zewnętrznych jakie w efekcie doprowadziły do uszkodzenia ciała lub też śmierci podczas pracy.

W jakich sytuacjach może dojść do wypadku?

*W trakcie wykonywania mniej lub bardziej ważnych czynności.

*Podczas pracy na bezpośrednie zlecenie szefa lub też i czynności, które wykonujemy
bez zlecenia.

*Podczas drogi, którą pokonujemy od siedziby swej pracy do miejsca, w którym mamy wykonać dane zlecenie.

Należy pamiętać, iż wypadek podczas drogi do pracy nie jest określany mianem wypadku podczas pracy.

 

Procedura po wypadku krok po kroku

Przede wszystkim zaraz po wypadku należy zgłosić go w jak najkrótszym czasie dla naszego pracodawcy. Dokonać tego powinna osoba poszkodowana jeżeli tylko ma taką możliwość, bądź świadek zdarzenia. Pracodawca ma obowiązek udzielić nam pierwszej pomocy, a  także koniecznością jest sporządzenie specjalnego protokołu bądź karty wypadku. Owe dokumenty trafiają do rąk pokrzywdzonego lub w razie zgonu do krewnych tej osoby.

Osobie poszkodowanej przysługuje możliwość dochodzenia roszczeń do ZUS-u oraz pracodawcy.