Aktualności

Wypadek za granicą – co robić?

Nawet najbardziej ostrożni i doświadczeni kierowcy ulegają niekiedy stłuczkom lub wypadkom. Zwykle w takich sytuacjach znają oni procedury zachowania. Co jednak, gdy wypadek zdarzy się za granicą? Jak wtedy się zachować i co z należnym osobie poszkodowanej odszkodowaniem?

W przypadku zdarzeń poza terenem kraju sposób postępowania osób uczestniczących w wypadku lub stłuczce jest bardzo podobny. Przede wszystkim wszyscy biorący udział w zdarzeniu kierowcy powinni wypełnić oświadczenie zawierające informacje o tym, co się wydarzyło, najlepiej w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. Warto mieć ze sobą wzór takiego oświadczenia, dzięki czemu jego sporządzenie będzie dużo łatwiejsze. Zawarte są w nim także informacje o okolicznościach zdarzenia oraz opis tego, co zaszło. Obowiązkowo należy wezwać policję oraz pogotowie, jeśli ktoś ucierpiał w wypadku. Policja powinna być wezwana także wtedy, gdy są podejrzenia, że uczestnicy wypadku są pod wpływem alkoholu lub narkotyków lub gdy któryś z uczestników wypadku uciekł z miejsca zdarzenia. Należy także odpowiednio zabezpieczyć miejsce zdarzenia oraz udzielić pierwszej pomocy osobom rannym.

Co z odszkodowaniem i likwidacją szkody? To będzie w dużej mierze zależało od kraju, w którym zarejestrowany jest samochód sprawcy. Jeśli jest to jeden z krajów Unii Europejskiej lub EOG, szkodę zgłasza się do zakładu ubezpieczeń, w której polisę wykupił sprawca np. za pośrednictwem Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych po powrocie do kraju.

Jeśli samochód sprawcy zarejestrowany jest poza EOG i posiada Zieloną Kartę (potwierdzenie ubezpieczenia OC), to szkoda zgłaszana jest to Biura Narodowego tego kraju, w którym doszło do zdarzenia. Jeśli natomiast samochód nie posiada Zielonej Karty i nie jest zarejestrowany w państwach EOG, w celu odzyskania odszkodowania szkodę należy zgłosić bezpośrednio do ubezpieczyciela sprawcy.