Aktualności

Wypadki w pracy a odszkodowania

28 kwietnia jest dniem, w którym warto poruszyć kwestie wypadków przy pracy, a także ogólnie – zagrożeń występujących w miejscach pracy. Jest to bowiem ustanowiony przez WHO (Światową Organizację Zdrowia) Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

Celem tego święta jest zwrócenie uwagi na warunki BHP panujące w miejscach pracy oaz na problemy ze zdrowiem, które mogą wynikać ze specyfiki wykonywanej pracy oraz z wypadków przy pracy.

Osobie ubezpieczonej, która uległa wypadkowi przy pracy, należy się odszkodowanie wypłacane przez Zakład Opieki Społecznej. Jednakże niekiedy kwota ta nie pokrywa całości doznanej przez pracownika szkody. Wtedy można dodatkowo ubiegać się o wypłatę odszkodowania przez pracodawcę. Warunkiem otrzymania takiego świadczenia jest jednak udowodnienie pracodawcy winy, która wynikać może np. z zaniedbania przez niego obowiązków, niezagwarantowania właściwych warunków pracy i odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na stanowisku.

Niekiedy w wyniku wypadku przy pracy pracownik traci zdolność jej dalszego wykonywania. Warto wtedy zawalczyć o należne z tego tytułu pieniądze, które pomogą osobie poszkodowanej przystosować się do nowej sytuacji życiowej.