Aktualności

Wypadki w szkole

Wypadki zdarzają się nie tylko w pracy, ale także w szkołach. Wprowadzone przepisy regulujące zasady BHP muszą być respektowane przez wszystkie osoby będące w placówce. Głównie za zagwarantowanie bezpieczeństwa odpowiada dyrektor.

Procedura postępowania

Jeżeli zdarzy się wypadek w szkole w pierwszej kolejności powinna zostać udzielona pierwsza pomoc osobie rannej. Istotne jest także, aby poinformować właściwe osoby o zaistniałej sytuacji. Często konieczne jest zabezpieczenie miejsce wypadku, a dyrektor oddziału powinien złożyć odpowiedni wpis do rejestru wypadków.

Pracownik szkoły, który był świadkiem zaistniałego zdarzenia musi nie tylko zapewnić bezpieczeństwo pozostałym osobom, a także w jak najszybszym czasie powiadomić dyrektora. Jeżeli belfer w danej chwili prowadzi zajęcia jest zobowiązany do zapewnienia osoby, która będzie nadzorowała jej uczniów.

Jeśli na terenie danej szkoły zdarzył się wypadek, któremu nie towarzyszą poważniejsze obrażenia takie jak złamania, skręcenia. Należy naturalnie udzielić pierwszej pomocy, a następnie ustalić z rodzicem: 

*czy istnieje potrzeba wezwania pogotowia,

*czy w danej chwili jest osoba, która mogłaby odebrać dziecko.

Wszelkie decyzje powinny zostać zapisane w dzienniku zajęć. Natomiast przy poważniejszych obrażeniach muszą być powiadomione organy prowadzące. Informacje o zatruciach pokarmowych należy przekazać do państwowego inspektora sanitarnego. O wypadku śmiertelnym lub zbiorowym musi zostać poinformowany prokurator.

Odzyskanie odszkodowania, w takich przypadkach czy to w Warszawie, czy w innym mieście jest zależne od wielu czynników.