Aktualności

Wzrost świadomości – wyższe odszkodowania

Kilka lat temu Polak, który uczestniczył w wypadku drogowym, otrzymywał około 10% kwoty odszkodowania, jakiego mógł spodziewać się mieszkaniec Europy Zachodniej. Obecnie przeciętne odszkodowanie w Polsce wynosi połowę wysokości przeciętnego odszkodowania, które wypłacane są na Zachodzie. 
Wzrost wysokości odszkodowań wiąże się między innymi z wzrostem świadomości ubezpieczonych, którzy uświadomili sobie, że decyzje Towarzystw Ubezpieczeniowych związanych z wysokością odszkodowania, nie muszą być ostateczne. W Polsce wciąż najwięcej można wywalczyć przed sądem. 
Dużą rolę w zwiększaniu świadomości społeczeństwa odgrywają media, które nagłaśniają korzystne dla poszkodowanych wyroki. 
Polska Izba Ubezpieczeń podała, że w pierwszej połowie 2013 roku Towarzystwa Ubezpieczeniowe wypłaciły poszkodowanym około 19,5 miliarda. Suma ta jest większa o 2% w porównaniu z rokiem poprzednim, jeśli porówna się te same okresy.