Aktualności

Za jazdę bez OC na pewno zapłacisz

Zgodnie z danymi Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, aż 63% kierowców bez ubezpieczenia OC jest wykrywana nie w wyniku kontroli drogowej, a w oparciu o dane pochodzące z ogólnopolskiej bazy polis komunikacyjnych prowadzonej właśnie przez UFG.

System obowiązkowych ubezpieczeń coraz szczelniejszy

Rolą Funduszu jest między innymi utrzymywanie szczelności w systemie obowiązkowych  ubezpieczeń OC. W związku z tym wystawia on wezwania właścicielom aut, które nie zostały ubezpieczone. W pierwszych trzech kwartałach 2016 roku wezwań tych było 49,9 tysięcy. Większość z nich – 31,5 tys., czyli ok. 63% – wystawiono w wyniku analizy własnych danych Funduszu na temat wykupowanych polis. 14,3 tys. wysłano na podstawie ustaleń policji, pozostałe zaś wynikały z ustaleń innych służb i instytucji (np. wydziałów komunikacji, Straży Granicznej czy Inspekcji Transportu Drogowego).

Brak OC łatwy do wykrycia nawet bez kontroli

Wynika z tego wniosek, że zdecydowaną większość nieubezpieczonych wykrywa się obecnie bez konieczności przeprowadzania kontroli drogowej. Kierowcy bez OC nie mogą więc liczyć na „szczęście” – prędzej czy później brak polisy zostanie wykryty i zostanie na nich nałożona kara. Jest ona znacznie wyższa niż składka OC. Warto więc kontrolować ważność swojego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, terminowo opłacać składki i nie narażać się na kary, które mogą poważnie obciążyć kieszeń.