Aktualności

Zalane mieszkanie – jak odzyskać odszkodowanie?

Polisy ubezpieczeniowe wykupywane dla mieszkań dotyczą zwykle bardzo szerokiej gamy możliwych wydarzeń – pożaru, zalania, uderzenia pojazdu, powodzi, uderzenie pioruna, huraganu itd. Cześć z tych zdarzeń jest zdecydowanie bardzie prawdopodobna niż inne. Mieszkańcom bloków grozi niewielkie ryzyko, że w ich mieszkanie wjedzie pojazd, są natomiast dużo bardziej narażeni na zalania. Dlatego tak ważne jest, by dobierając polisę, dokładnie przeanalizować wszystkie zawarte w niej elementy.

Ubezpieczenie od zalania

Wykupienie dobrego ubezpieczenia od zalania zmniejsza ryzyko rozczarowania po szkodzie. Jednak aby upewnić się, że polisa jest „dobra”, trzeba się z nią dokładnie zapoznać – przeczytać definicję zalania i poznać warunki wypłaty odszkodowania. Zalanie z winy sąsiadów to zupełnie inna sytuacja niż zalanie z powodu pęknięcia rury czy niedokręcenia kranu. Warto poznać wszystkie warianty, które obejmuje polisa i upewnić się, że jej zakres jest wystarczający. Ponadto warto też zastanowić się nad rozszerzeniem ubezpieczenia na sprzęty w domu takie jak meble, sprzęt elektroniczny, elementy stałe.

Droga do odzyskania odszkodowania

Dobre zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia minimalizuje ryzyko problemów z odzyskaniem odszkodowania po szkodzie. Opłacona polisa to jednak nie tylko prawo do rekompensaty, ale także i obowiązki, które trzeba wypełnić, by się o nią ubiegać. Właściciel mieszkania musi zawiadomić nie tylko ubezpieczalnię, ale także i administratora budynku o tym, że nastąpiło zalanie. Musi też  podjąć działania zapobiegające rozszerzaniu się szkody, wiarygodnie udokumentować zdarzenie (np. robiąc zdjęcia) oraz zachować mieszkanie w takim stanie, by likwidator szkód mógł
oszacować straty. Dopełnienie tych obowiązków, zgłoszenie szkody w terminie i dostarczenie niezbędnej dokumentacji powinno wystarczyć, by odszkodowanie w adekwatnej kwocie zostało przyznane poszkodowanemu. Jeśli jednak będzie inaczej, można ubiegać się o odzyskanie należnej kwoty z pomocą kancelarii odszkodowawczej.